�  Bogmærke �  Sitemap �  Printvenlig visning �  Søg

På denne side kan læses

Kongelig belønnings medalje

 

Sdr. Feldings Efterskole

 

Fællesmejeriet

 

25 års jubilæum

Generalforsamling Biografklubben Dagmar Bio

mni 28.04. 2017

Kongelig belønningsmedalje med Krone til Kristian Hansen

mni 22.04. 2017

Rigtig mange elever søger optagelse på Sdr. Feldings Efterskole

mni 20.04. 2017

Skolebestyrelsen: Kirsten Noe Dahl, Bente Madsen, Lone Fløe, Jan Andersen og Hans Eghøj

Fællesmejeri i Sdr. Felding

mni 11.04. 2017

Fællesmejerier
Omkring 1880 oprettedes forskellige steder i landet såkaldte ”fælles mejerier” , dvs. en privatmand byggede et mejeri og købte så mælken fra beboerne i omegnen.
I Sdr. Felding var der en fremsynet landmand – August Frederiksen, som ejede gården ”Engholm” i Nederby, som dengang kun bestod af de tre gårde Nederbygård, Engholm og Færgebo.
August Frederiksen eller løjtnant Frederiksen, som han blev kaldt (hvorfor mon)?, oprettede i 1884 et sådant privatejet fællesmejeri. Bygningen ligger der endnu på Bredgade 11.
Vi ved ikke hvor stor succes mejeriet havde, eller hvor mange leverandører, der var til mejeriet. Fra datidens aviser kan man læse om, at der i almindelighed ikke var megen velvilje fra befolkningens side overfor fællesmejerierne. Vi er midt i provisorietiden, og mange fællesmejerier blev anlagt af de mere velbeslåede storbønder, som bønderne ikke undte nogen fortjeneste på deres mælk. Et morsomt eksempel på det finder vi i Herning Folkeblad den 22. Marts 1886, hvor en læser skriver:
”For nogle Aar siden blev der anlagt en hel mængde Fællesmejerier trindt omkring i Landet, og da det har vist sig, at disse Mejerier tjener en del Penge (i hvert fald nogle af dem), saa er det jo meget naturligere for Bønderne at levere Mælken til et Andelsmejeri; thi derved opnaar enhver at faa alt, hvad hans Køer giver, bragt op til den største Pris, uden derfor at lønne og fede flotte Proprietærer, som det mange steder er tilfældet med fællesmejerierne.”
Der er ikke skrevet noget om driften på fællesmejeriet i Sdr. Felding, men 5 år senere blev der oprettet et andelsmejeri, som overtog bygningerne. Ja egentlig købte de vist kun grunden og skorstenen, som Frederiksen også havde ret til at benytte.
Mejeriet virkede nu til 1909, hvor det var blevet for småt, der var enighed om at bygge et nyt mejeri, men der var stor uenighed om det skulle ligge på Nørreland eller på Sønderland. Men efter 30 bestyrelsesmøder og generalforsamlinger blev man enige om at købe en grund af frk. Thorsen, Engholm. Mejeriet blev bygget, og står der den dag i dag.

Campingpladsen holdt 25 års jubilæum

mni 07.04. 2017Typovizion - Typo3 CMS & kurser