�  Bogmærke �  Sitemap �  Printvenlig visning �  Søg
Dorte West, byrådsmedlem for venstre i Herning Kommune

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder fra vores lokale byrådsmedlem

Nyt fra Herning byråd januar 2013

Af Dorte West
Efter opfordring fra lokalrådet vil jeg jævnligt bringe lidt nyt fra byrådets arbejde. Vi har nu taget hul på år 2013, hvilket på mange måder bliver et spændende år.


Ny vuggestue og hal-projektet Det legende hus
Vi kan snart slå dørene op for vores nye vuggestue i Sdr. Felding. Byggeriet er i fuld gang og alle glæder sig vist til at tage de nye lokaler i brug. Samtidig er der afsat midler til, at vi kan gå i gang med det udvide og renovere Sdr. Felding hallen allerede i år. Hal-projektet ”Det legende hus” er et flot og spændende projekt, og takket være en masse frivillige, så går indsamlingen af midler så vidt vides rigtig fint. Det bliver spændende at følge den videre proces, og det er godt at mærke den lokale opbakning til projektet.


Den kommunale økonomi
Den kommunale økonomi er stadig præget af stram økonomisk styring, og kigger vi ud i horisonten ville denne udvikling fortsætte, så langt øjet rækker. Den demografiske udvikling med en større andel af ældre, der over de kommende år forlader arbejdsmarkedet, og med nogle mindre årgange til at tage over, vil yderligere presse de kommunale budgetter. Skal der sættes nye projekter i gang, kræver det oftest at pengene findes indenfor udvalgenes egne områder. Det betyder, at man er nødt til at tænke i effektiviseringer og strukturændringer, hvis man vil undgå generelle besparelser. Mit første år i Herning byråd var præget af meget store besparelser. Ikke mindst på Social og Sundhedsområdet. Der er kommet langt bedre styr på økonomien, hvilket forhåbentligt betyder, at det nye byråd i 2014 ikke skal starte med den samme svære øvelse.


Folkeskole-reform
Regeringen har sat en reform dagsorden, her under varsles der om en ny folkeskole-reform. En reform der har rigtig mange gode intentioner for vores børn uddannelse. Der er fokus på fagligheden og børnenes generelle trivsel. Det vil bl.a. medføre, at vores børn skal have en noget længere skoledag, lærerne skal have linjefag i de fag de underviser i, børnene skal være mere fysisk aktive i løbet af en skoledag osv. osv. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål, men nok mest af alt i forhold til, hvordan reformen med de mange ekstra timer til eleverne skal finansieres. Følger der penge med eller skal pengene findes i strukturelle omlægninger på skoleområdet, ved ændringer i lærernes arbejdstidsaftaler. Hvad med vores fritidshjem og SFO’ere, når børnene skal gå længere tid i skole? Vi er klar til at tage fat, når og hvis reformen bliver vedtaget.
Aktuelle spørgsmål


Nogle af de store spørgsmål der trænger sig på lokalpolitisk lige nu. er emner som: den lokale beskæftigelsesindsats, separering af spildevand, placering af vindmøller, flytning af centralbiblioteket og tomme butikker i Herning midtby, kommuneplaner mm. Der er nok af udfordringer at tage fat på.


100 års købstadsjubilæum
2013 er også året hvor Herning by har 100 års købstadsjubilæum. Det hele skydes i gang fredag d. 9. februar og fortsætter 100 dage frem. Målet for jubilæumskomiteen har været, at der hen over de 100 dage skulle være mindst 100 arrangementer, som skulle være med til at fejre jubilæet. Med stor opbakning fra lokale virksomheder, institutioner og foreninger er antallet af arrangementer nu oppe i nærheden af 150, og vil være noget for enhver smag. Det viser endnu en gang, at borgerne i Herning kommune er gode til at stå sammen, gode til at tage initiativ og ansvar. 

                                                Typovizion - Typo3 CMS & kurser