Medlemskort 2017/2018

Sankt Hans 2017

Affaldsindsamling 2017

Generalforsamling 2016

Affaldsindsamling april 2016

Velkommen til Sdr. Felding Borgerforening

 

Aktiv forening med optimisme og tro på fremtiden

mni 26.11. 2017

Tirsdag aften var der generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening. Og her kunne formanden Dorthe Viborg berette om et år med masser af aktiviteter, nemlig Juleoptog/Messe i december 2016, og i 2017 har foreningen været medarrangør af fastelavnsfest og Sankt Hans og i april afholdte borgerforeningen den årlige affaldsindsamling med over 40 deltagerer. I august var der byfest, som på trods af en del regn, blev et par gode dage med mange besøgende, også til festen lørdag aften. Og der blev et flot overskud på 14.300 Kr. fra byfesten.

Regnskabet for 2016-2017 viser et underskud på 4.232 Kr., som bl.a. fremkommer ved at der er donoret 25.000 Kr. til Det Legende Hus. Se regnskab her

På valg til bestyrelsen var Dorthe Viborg, Carita Jensen og Bente Linding, og alle blev genvalgt. Se bestyrelsen på Borgerforeningens hjemmeside her

Der var mødt 13 op til generalforsamlingen, som faldt sammen med kommunevalget.

Se også Dorthe Viborgs beretning

Generalforsamling i borgerforeningen

Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 19.30

I pausearealet i Dagmar Bio  Der vil være kaffe og kage.

Dagosorden:

1. Velkommen

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæægelse af regnskab

   a. Kontingent for 2017/18

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

   Bente Langgaard Linding, Carita Damsgaard Jensen og Dorthe Viborg er på valg, alle genopstiller.

7. Evt. 

Velmødt

Kære alle borgere i Sdr. Felding og opland


De næste 3 uger vil vi komme rundt og banke på hos jer, for at sælge Medlemskort til Sdr. Felding Borgerforening

Skulle I ikke være hjemme, ligger vi et brev i jeres postkasser, hvor der står hvordan I så kan betale og få afleveret medlemskortet af os efterfølgende.

Sidste år blev vi mødt med smil, snak og anerkendelse af vores arbejde og rigtig rigtig mange medlemmer, Vi håber ligeså mange vil støtte os i år.

Bor I udenfor 7280 og har tilknytning og vil være medlem, så kan I læse brevet her i opslaget og ligeså kommer vi med medlemskort til jer

Igen i år har vi fået hjælp til at gå rundt og det er vi meget glade for.

De personer I vil kunne møde ved jeres dør er: Mogens Nielsen, Birthe Møller Pedersen, Helle Hammer, Anni Kamp, Benthe Langgaard Linding, Gitte Lund, Bruno Knudsen Jensen, Tove Fisker Jensen, Carita Damsgaard Jensen, Dorthe Viborg

Med venlig hilsen
Sdr. Felding Borgerforening

Så er der igen byfest i Sdr. Felding

Borgerforeningens generalforsamling d. 24. november 2016

mni 25.11. 2016

Torsdag aften havde Borgerforeningen sin årlige generalforsamling og i alt 14 var mødt op.

Vores formand Dorthe Viborg kom i sin formandsberetning ind på hvad vi har lavet og deltaget i årets løb. Det startede med juleoptog i december uden julemesse, da det ikke var hallen var under ombygning på det tidspunkt. Så var der fastelavn, sammen med andre foreninger i byen, der var et møde om integration på Lilleskolen hvor vi hørte om de flygtninge der var kommet til byen og hvor der efterfølgende et blevet afholdt tirsdagsmøder sammen med flygtningene. Ved en skrivelse til kommunen fik vi sat på dagsordenen at der er flere vej der trænger til asfalt, og bl.a. vejen til Præstevænget er siden blevet asfalteret. I april afholdte vi vores årlige affaldsindsamling med over 40 deltagere - flot. Vi var medarrangør af Skt. Hans festen,  og i august holdt byfestudvalget en flot byfest over 3 dage.

Ligeledes oplyste Dorthe at borgerforeningen har bevilget 20.000 Kr. til en ny multibane på en af de gamle tennisbaner ved den gamle sportsplads og der i sommer blev givet 2.500 Kr. til Sdr. Felding Pub Crawl.

I efteråret her har vi igen, efter en pause på et par år, solgt medlemskort ved dørsalg, og vi fik i år indsamlet mere en 42.000 Kr., hvilket nok er rekord nogensinde.

Regnskabet blev fremlagt af Mogens Nielsen og viste et resultat på 23.515 Kr., hvilket er det bedste resultat i de år kasseren har stået for regnskabet.

På valg til bestyrelsen var Tove Jensen og Mogens Nielsen, Mogens genopstillede og i hans sted blev René Lomholdt valgt og Tove blev genvalgt.

Til suppleanter valgtes Bruno Knudsen som 1. suppleant og Gitte Lund som 2. suppleant.

Heidi Iversen blev genvalgt som revisor.

Til sidst takkede formanden og bestyrelsen Mogens for hans arbejde igennem de sidste mange år i borgerforeningen og han(jeg) fik overrakt en flaske Ålborg Jule Akvavit. Jeg siger tusind tak.

 

 

 

Generalforsamling 2016

Salg af medlemskontingent til Borgerforeningen 2016/2017

mni 18.10. 2016

Vi kommer rundt til alle husstande i 7280 Sdr. Felding og sælger medlemskort 2016/2017. Vi håber I vil tage godt imod os, udtaler Dorthe Viborg formand for Sdr. Felding Borgerforening.

Et medlemskort koster 150 for en husstand med to voksne og 75 Kr. for en husstand med en voksen.

Vi håber at nå alle i oktober måned. Dem I vil møde som sælgere er: Mogens Nielsen, Benthe Langgaard Linding, Carita Damsgaard Jensen, Dorthe Viborg, Anni Kamp, Helle Hammer, Birthe Møller Pedersen

 

 

 

 

 

Forside af medlemskort
Bagside af medlemskort

mni 18.11. 2015

Tirsdag aften var der generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening, hvor der blev fortalt om foreningens arbejde og fremvist et regnskab med et overskud på 4.700 kr.

På valg til bestyrelsen var Elle Nielsen, Karen Pedersen og Agnethe Grønbæk, og ingen af dem ønskede genvalg. Heldigvis var der 3 nye der stillede op og blev valgt, nemlig Dorthe Viborg, Carita Jensen og Benthe Linding. Dorthe Viborg blev ved den efterfølgende konstituering valgt som ny formand for borgerforeningen.

Læs mere om generalforsamlingen

Generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening

Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 19.00 i Dagmar Bio

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab
a. Kontingent for 2016
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
Elle Nielsen, Agnethe Grønbæk og Karen Pedersen er på valg, og genopstiller ikke.
7. Evt.

Efter generalforsamling
”Stafet for livet”
Her vil Helle Nielsen Sdr. Felding komme og fortælle om sin oplevelse af at have et hold med til arrangementet ”Stafet for livet”, og vise billeder fra årets arrangement i Herning
Alle er velkomne, og der kan købes medlemskort til generalforsamlingen ved indgangen.

Salg af medlemskort til Borgerforening

mni 06.10. 2015

Så er det tid til igen at få fornyet medlemskortet til Sdr. Felding Borgerforening.

Og ligesom sidste år sælger vi medlemskort i Dagli´Brugsen, udtaler formand Elle Nielsen.  Vi sider der på følgende tider i denne uge:

Onsdag  kl. 8.30 – 10.00 og 15.30 – 17.30
Fredag   kl. 8.30 – 10.00 og 15.00 – 17.00
Medlemskort koster 100/50 Kr.

Borgerforeningen står for affaldsindsamlingen, er medarr. af juleoptoget, fastelavnsfesten og Sct. Hans. Borgerforeningen støtter også vedligehold af kanoophalingspladsen samt størtter og er med i Lokalrådet.

Det er også muligt at forny sit medlemskab eller blive medlem ved at indbetale 100 Kr. for to voksne eller 50 Kr. for en voksen i husstanden, ved at indbetale på bankkonto:7625-2328281. Husk at skive navn og adresse.

Affaldsindsamling i Sdr. Felding

De frivillige i 2014 Klik for større billede

mni 18.04. 2015

Søndag d. 19. april har Sdr. Felding Borgerforening arrangeret affaldsindsamling rundt om, og i byen, arrangementet er en del af Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling.

Affaldsindsamlingen er en hyggelig og social måde at give naturen en hånd på, og vi håber rigtig mange vil møde op kl. 10.00 ved Dagmar Bio, hvor vi fordeler ruterne og efter ca. 1½ time vil vi sørge for mad og drikke til de frivillige der er mødt op.Tilmelding til Elle Nielsen på 22148674 eller Agnethe Grønbæk på 40 98 86 65 

Velmødt

Læs mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside

Generalforsamling med rekorddeltagelse

mni 19.11. 2014
Sdr. Felding Borgerforening afholdte tirsdag aften den årlige generalforsamling og med 37 deltagerer og det var den mest velbesøgte generalforsamling i mange år, og generalforsamlingen måtte derfor flyttes fra stuen i Dagmar Bio til biografsalen.
Formand Elle Nielsen fortalte i sin formandsberetning om foreningens aktiviteter igennem året, samtidig med at hun på lærredet viste billeder af de forskellige aktiviteter foreningen deltager i. Og det er juleoptog/julemessen sammen med Handels- og Håndværkerforeningen, fastelavnsfesten som vi med stor succes laver sammen med SFGIF, Indre Mission, Præsten, menighedsrådet og Kulturcenteret. Det er Skt. Hans Festen som vi laver sammen med Handels- og Håndværkerforeningen, og hvor der for andet år blev spillet fodbold mellem hold fra Sønderlandet og Nørrelandet.
Og så er der affaldsindsamlingen i april, som borgerforeningen selv står får, og hvor der hvert år møder mange frivillige op, bl.a. kom der i år flere elever fra efterskolen. 
I år har vi givet støtte til flere aktiviteter i Sdr. Felding for på den måde at bakke op om de ildsjæle der gør en forskel og som ønsker skabe mere liv i Sdr. Felding. Bl.a. har vi støttet Foreningen Præsteskoven med 10.000 Kr. til videreudvikling af naturlegepladsen ved Halmhuset og vi har støttet med 2.000 kr. Sdr. Felding Pubcrawl og 2.000 Kr. til et musikforstærkeranlæg som kan bruges til div. arrangementer i området.
Beretningen blev efterfølgende godkendt at forsamlingen.

Mogens Nielsen fremlagde regnskabet som viste et underskud på 5.836 Kr. Underskuddet skyldes at vi i år ikke har lavet dørsalg af medlemsbeviser, men i stedet har siddet i Dagli`Brugsen og hos Min Købmand 3 eftermiddage og solgt medlemskort. Det har været en rigtig god oplevelse at sælge på den måde, og tak til begge butikker for den store gæstfrihed, men det giver desværre ikke helt samme salg som ved dørslag.
Underskuddet skyldes dog også at vi har brugt flere penge på donationer i år end sidste år.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
På valg til bestyrelsen var Tove Jensen og Mogens Nielsen, som begge blev genvalgt.
Bruno Knudsen Jensen og Ulla Mølgård blev genvalgt, som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Som revisor blev Heidi Iversen genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der møde med repræsentanter fra hallens bestyrelse, nemlig Vagn Andersoen og Gert Jensen, her var 45 mødt frem.
Mødet gik rigtig godt, og vi fik en god orientering om hele forløbet i projektet og hvordan det kunne gå så galt med licitationen. Det er nu lavet et reviderede projekt hvor der er betydelige besparelser og det er på trods af at der stadig er de samme m2 og de samme funktioner som i det oprindelige projekt. Bestyrelsen er lige nu i gang med at afklarer det reviderede projekt med kommunen og andre samarbejdspartnere.
Hvis alt går som forventet, vil man kunne tage det første spadestik til april 2015.

Generalforsamling i Sdr. Felding Borgerforening tirsdag d. 18.11. 2014

mni 10.11. 2014
Sdr. Felding Borgerforening afholder generalforsamling
Tirsdag d. 18. november kl. 19.00 i Dagmar Bio
Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab
    a. Kontingent for 2014
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
    Tove F. Jensen og Mogens Nielsen er på valg.
7. Evt.

Kl. 20.00 er der orientering om halprojektet ”Det legende hus”
Hvor Vagn Andersen m.fl. vil fortælle om den ”svære fødsel”.
Alle er meget velkomne, dog kræves medlemskort til selve generalforsamlingen, kan evt. købes ved indgangen.
Arr. Sdr. Felding Borgerforening

Medlemsskab koster 100 Kr. for en husstand med 2 voksne og 50 kr. for en voksen.

Køb medlemskab ved indbetaling på kontonr: 7625-2328281, husk at oplyse navn og adresse.
 

Salg af medlemskort for 2014 og 15

Juleoptog 2013

mni 16.09. 2014

I år sælger vi medlemskort på en ny måde, nemlig at ved side i Dagli´Brugsen og hos Min Købmand. Du kan møde os onsdag d. 29. oktober kl. 16.00 til 17.30.

Årligt medlemskab koster 100 Kr. for en husstand med 2 voksen og vi håber rigtig mange fortsat vil være medlem af Borgerforeningen. Medlemskab kan også købes ved indbetaling på kontonr. 7625-2328281, husk at skrive navn og adresse, eller ring til kasserer Mogens Nielsen tlf. 21 28 36 23

Borgerforeningen står for den årlige Affaldsindsamling i april og derudover er vi medarrangør af Skt. Hans, Juleoptog og Fastelavn. Vi betaler sammen med Handels- og Håndværkerforeningen for pasning af Kanoophalingspladsen ved Brugsen. Derudover har vi i år givet økonomisk støtte til Lokalrådet, Sdr. Felding Pubcrawl og ikke mindst har vi givet 10.000 Kr. til fortsat udvikling af Naturlegepladsen ved Halmhuset. 

 

Hjælp med at holde Sdr. Felding ren

mni 25.04. 2014
Lørdag d. 26. april kl. 10 – 12 afholder Sdr. Felding Borgerforening for 5. gang affaldsindsamling.
Affaldsindsamlingen er en hyggelig og social måde at give naturen en hånd på, og vi håber rigtig mange vil møde op og give 2 timer i byens og naturens tjeneste.

Hvert år ser vi fortsat at der er meget affald i byen i naturen som skal samles op...Hjælp o med at holde byen og naturen ren.

Vi ses ved Dagmar Bio kl. 10.00

Generalforsamling og valgmøde i Dagmar Bio

Torsdag d. 14. november kl. 19.00 er der generalforsamling
i Sdr. Felding Borgerforening

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab
    a. Kontingent for 2013
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse - Elle, Agnethe og Karen er på valg.                                                                     Valg af suppleanter og revisor

7. Evt.

 

Kl. 20.00 er der valgmøde,

hvor vi har inviteret

Dorte West fra Venstre og Knud Nielsen fra Socialdemokraterne til et lille hyggeligt valgmøde/topmøde med de to lokale politikere.Her vil gerne høre lidt om deres bud på fremtidsmulighederne for kommunen og for Sdr. Felding.

Alle er meget velkomne, dog kræves medlemskort til generalforsamlingen, kan evt. købes ved indgangen.

 

Knud Nielsen (S)
Dorte West (V)

Borgerforeningen er lige nu igang med den årlige kontingentindsamling

Den ny istandsatte vippe

mni 02.10. 2013

Sdr. Felding Borgerforening har som en af sine mange aktiviteter at gå fra hus til hus og sælge medlemskort til foreningen, oplyser Elle Nielsen som er formand for foreningen.

Det koster 100 Kr. for en familie med 2 voksne at være medlem, mens det for en voksen i husstanden koster 50 Kr.

Borgerforeningen står, sammen med Handels- og håndværkerforeningen, for Juleoptog, Skt. Hans arrangement, Markedsdagen og betaler for vedligeholdelse af kano-ophalingspladsen.

Sammen med flere andre foreninger er vi medarrangør af Fastelavnsfesten. Derudover arrangerer Borgerforeningen hvert år affaldsindsamling og vi støtter Lokalrådet økonomisk ligesom vi i 2 år har  givet økonomisk støtte til Sdr. Felding Pubcrawl.

Vi håber i vil taget godt imod når vi kommer rundt.


Velbesøgt Skt. Hansfest i godt vejr

mni 24.06. 2013

Det blev en succesfuld Skt. Hansfest i Sdr. Felding med op til 3-400 besøgende. Fodbold kampen mellem Nørrelandet og Sønderlandet trak mange mennesker til det Gl. Stadion og kampen sluttede med 5-4 til Sønderlandet.

Mange børn var med i fakkeltoget fra plejehjemmet til bålpladsen hvor de tændte bålet med deres fakler.

Dorte West holdte en rigtig flot tale hvor hun bl.a. kom ind på, at det gode ved Sdr. Felding er at her trives både land og by. Vi har stadig mange gode arbejdspladser, vi har et aktivt foreningsliv, velfungerende offentlige institutioner, og der er stadig foretagsomme mennesker, der vælger at sætte gang i hjulene.

Resten af aftenen var der mulighed for hygge, hvor der kunne købes pølser, øl og sodavang og for børnene var der desuden snobrød.

Se Dorte Wests tale

Se også video af Dorte Wests tale

Se flere billeder

Rigtig mange var mødt op til den årlige affaldsindsamling

mni 23.04. 2013

I lørdags havde Borgerforeningen arrangeret affaldsindsamling i og omkring Sdr. Felding og 22 var mødt op for at deltage i projektet hvilket er rekord tilslutning.

Der blev bl.a. fundet en del hundelorte der var korrekt samlet op i en plastik pose, men så igen smidt ud i naturen hvilket ikke er så smart udtaler Elle Nielsen fra Borgerforeningen.

Elle Nielsen vil gerne takke for den store opbakning der i år var til indsamlingen.

Aktivt år for Sdr. Felding Borgerforening

mni 22.11. 2012

På borgerforeningens generalforsamling tirsdag d. 20. november kunne formanden Elle Nielsen berette om de mange aktiviteter foreningen er med i igennem året.
Og det er Juleoptog/Julemesse, Fastelavnsfest, Affaldsindsamling, Sankt Hans Fest og Markedsdag. Derudover står borgerforeningen for vedligehold og forsikring af legepladsen ved Ågade, ligesom vi sammen med Handels- og Håndværkerforeningen betaler kommunen for renholdelse og vedligehold af kano-ophalingspladsen ved Dagli´Brugsen.
Borgerforeningen støtter også op om Lokalrådet, ved hvert år at give et tilskud på 5.000 Kr.
Borgerforeningen har i år modtaget penge til indkøb af en hjertestarter, og den 10. januar vil vi arrangere et hjertestarterkursus for interesserede.
Regnskabet viste et overskud på 304 Kr. ud af en omsætning på 25.100 Kr.
I år havde foreningen givet et tilskud på 2.000 kr. til SF Pub Crawl, fordi vi gerne ville støtte op om, at de mange unge der har en tilknytning til Sdr. Felding, mødes mindst engang om året.
Ved valg til bestyrelsen blev Tove F. Jensen og Mogens Nielsen valgt.
Under punktet Evt. blev det diskuteret om vi skulle ændre regnskabsåret fra november-oktober til kalenderår, og flytte kontingentindsamlingen til foråret, for at undgå at samle ind samtidig med flere andre foreninger. Det vil bestyrelsen tage op senere.

John Riisberg kom efter generalforsamlingen med et spændende om Sdr. Felding Brandstation og hvad man laver som frivillig brandmand.
John har været frivillig brandmand siden 1976 og er fortsat meget glad for jobbet.
I dag kræver det en del uddannelse at blive frivillig brandmand, sammenlagt er det ca. 3. uger på kursus.
Der er 15 frivillige brandmænd tilknyttet stationen i Sdr. Felding som hører under Herning kommunes Brand og Redning.
Det er et meget spændende arbejde men også krævende og der kan være nogle slemme situationer man kommer udfor som brandmand, både ved brand men også ved bilulykker.
De fleste frivillige brandmænd har ansættelse på en virksomhed i Sdr. Felding, og mange af dem på Jell Wen.
I gennemsnit har de en løn på 40- 50.000 Kr. om året.
Hvis man ønsker at bliver frivillig brandmand kan man henvende sig til Brand og Redning i Herning eller til John Riisberg på tlf.  97 19 85 15


Skal vi have hundeskov i Sdr. Felding området?

Tirsdag den 25. september kl. 19.00 i Dagmar Bio, afholder Borgerforeningen et borgermøde om evt. etablering af hundeskov i Sdr. Felding

Mødet er kommet istand fordi Borgerforeningen er blevet opfordret til at undersøge om der der interesse og opbakning til etablering af en hundeskov.

Og hvis der er det vil Paul Krogh, fra Herning kommune, hjælpe med at finde et passende areal til formålet, han har før været med til etablering af hundeskove.

Hvad er en hundeskov

En hundeskov er et indhegnet område, som regel i en skov, hvor du kan lade din hund løbe frit.

I hundeskoven kan din hund få brændt en masse energi af og møde andre hunde, naturligvis under forudsætning af, at du har fuld kontrol over din hund og altid kan kalde hunden til dig. Hvis du er i tvivl om din hunds lydighed, skal du føre den i snor.

Det er meget vigtigt at din hund får tilstrækkeligt med motion for at hunden er afbalanceret og sund.

Læs mere på www.hundeskov.dk og Naturstyrelsens side

Alle hunde-interesserede er velkomne.

 

 

 

 

 

 

g