Generalforsamling i Biografklubben Dagmar Bio torsdag d. 27. april 2017

Formandens beretning  v. Leif Jørgensen 

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg på alle poster

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Leif Jørgensen som formand, Dorte West som næstformand og sekretær og Aksel Hostrup som kasserer, Kirsten Merrild er ansvarlig kiosken og Elin Støttrup sørger for vagtplaner til kiosk og operatør.
Elin er tovholder for filmudvalget, som holder øje med, hvad der kommer frem af nye film. Udover Elin har udvalget i år bestået Joan Ørbæk og Anette Rahbek.
I bestyrelsen har vi fordelt arbejdet sådan at jeg køber filmene ind og klargør dem til operatørerne, og sender de film retur, som vi har lejet. Dorte sørge for kopiering af programmer og bestilling af nye medlemskort, Elin har stået for filmudvalget, Aksel har også været biografklubbens repræsentant i den selvejende institution Dagmar Bio.
Elin har kontakten til de frivillige hjælper og laver vagtskemaer, og jeg sørger for, at sende mails ud til medlemmerne et par dage før hver film
194 (192) medlemmer har købt klippekortet til 300 kr. Og så er der 7 passive medlemmer.
Der er kommet nye medlemmer til, men der er også nogle, som har valgt ikke at forny deres medlemskort, så jeg betragter medlemstallet som værende stabilt.
Som jeg fortalte sidste år, har vi købt en paraplylicens hos et firma, som hedde MPLC. Det betyder, at vi kan købe filmene hjem billigere end vi tidligere kunne leje dem.
 Nu køber vi filmene hjem hos 2 grossistfirmaer; men der er et par enkelte filmselskaber, som ikke er med i den ordning, det gælder Nordisk Film og Disney Filmselskab, så film fra dem skal vi stadigvæk leje, og da Nordisk Film jo udgiver mange af de danske succesfilm, så kan vi ikke undgå at leje film hos dem, selvom det er noget dyrere end selv at købe dem.
Der har været nogle problemer med at sende mails ud til flere medlemmer.
Iflg. datalovgivningen skal vi udsende dem, så den enkelte ikke kan se, hvem mailen yderligere bliver sendt til.
 Som I nok har lagt mærke til har vi på det sidste ændret på den meddelelse, som vi sender ud før hver film. Jeg opdagede, at mange ikke fik mailen, den gik tabt undervejs, Jeg undersøgte det lidt og fandt ud af, at mange internetudbydere betragter det som spam, hvis man sender store ens meddelelser med billeder og tekst ud til mange mennesker.
Så har vi nu i et årstid kun vist en kort tekst og et links med en henvisning til hjemmesiden, men det giver også problemer.
Men det er ikke nok, så i den sidste måneds tid er der kun sendt en ganske kort meddelelse uden hverken billeder eller links.
Hvis I vil være sikker på at få mails med oplysninger om nye film, så vil det være en god ide, at skrive min mailadresse ind i kontaktlisten til jeres mailprogram
 
 Medlemskort
Sidste år startede vi med at sælge nye medlemskort for den kommende sæson på generalforsamlingen, Og det gør vi også i år. Og som noget nyt kan der nu også betales med mobilepay
Sidste år fik vi også lavet en aftale med Dagli`brugsen om at lave et lille arrangement, hvor vi sælger medlemskort i butikken, det var en stor succes, som også gav os flere nye medlemmer. Det gør vi også  i år. Der kommer nærmere besked om, hvornår det bliver.
I kan også overføre kontingentbetalingen direkte pr. mobile pay eller overføre pengene til vores konto i Handelsbanken, sø vil jeres klippekort ligge parat til jer i kiosken, når vi starter næste sæson.
Jeg skal nok sende jer en mail en af de første dage og give jer besked om, hvilken konto, beløbet skal sættes ind på
Til sidst vil der så være nogle medlemmer, som vi ikke har fået fat på på de måder, dem må vi så besøge.

Film
 I den sæson, som nu er gået har vi sådan cirka vist én film pr. uge vekslende mellem børne-, ungdoms og voksen film. Jeg mener også, at vi har vist et bredt udsnit af forskellige filmgenrer. 
Deciderede børnefilm vil fortrinsvis blive vist søndag kl. 15.00
Alle film på hverdage bliver vist kl. 19.00 
I gennemsnit er der 25 besøgende til hver film, og det er lidt mindre end forrige år. Besøgstallet varierer fra 70 gæster, som så den danske film ”Under Sandet” , 64 så Nøgle, hus og Spejl, 57 så filmen sommeren 92.
Den dårligst besøgte film ”Hunger games” som den 13. oktober blev vist for 1 besøgende.
Familiefilmene vist søndag eftermiddag er godt besøgt og især de film, som vi viser i forbindelse med efterårsferien, jul- og vinterferien, da var der et besøgstal på 47, 38 og 37. I gennemsnit er det knap 41 pr. film.
Hvert år har vi også konstateret at besøgstallet er lavt i april måned, men så sørger vi jo for at få en rigtig god film til generalforsamlingen, så kan den jo rette op på besøgstallet – og det er jo ikke så galt.
Regler for klippekort
Der er af og til nogen, der spørger til reglerne for medlemsskabet og brugen af klippekortet, så derfor vil jeg også lige præcisere hvad der gælder for det
1. Der skal købes et nyt medlemskort til hver ny sæson
2. Bruger man ikke alle klippene, kan kortet bruges i den efterfølgende sæson, men først når man har købt et nyt kort til kr. 300
3. Støttekredsmedlemskortet til kr. 100,- giver ikke adgang til at se film.
4. Har man et medlemskortet til 300,- kroner, må alle husstandens medlemmer bruge det.
5. Familiemedlemmer voksne såvel som børn kan komme med i biografen, men voksne børn, som bor her i området, skal selv købe et klippekort.
6. Feriegæster kan komme med på ferieværternes kort.
7. Har man brugt alle klippene på sit kort, kan man købe et nyt kort med 10 klip for 150 kr.
8. Naboer og venner her fra området kan ikke komme med, de skal selv købe et medlemskort til 300 kr.
  
Forud for hver film sender Jeg som sagt en mail ud til alle medlemmer, hvis jeg har jeres mailadresse. Men jeg opdager desværre ret tit, at mailen kommer retur. Enten fordi der er skiftet e-mail, eller fordi postkassen er løbet fuld.
Hvis I har en e-mailadresse, men aldrig får post fra mig, så tjek lige om vi har den rigtige adresse. Og som tidligere nævnt: sæt min mailadresse ind i jeres kontaktliste.

I pausen efter generalforsamlingen står der nogle bestyrelsesmedlemmer ude i kiosken og sælger nye medlemskort og retter adresser, hvis der er fejl i dem, vi har.
I pausen vil det også være muligt at købe de DVD og Blue Ray film, som vi har vist i årets løb
Det var lidt om, hvad der er sket, men jeg vil også gerne fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske.
Filmudvalget har lavet en bruttoliste med mange helt nye film. Ja, flere af dem har endnu haft biografpremiere og rigtig mange er endnu ikke bommet på DVD eller Blue Ray.
Vi vil gerne vise de allernyeste film, så derfor kan jeg ikke på nuværende tidspunkt lave et program, som dækker hele næste sæson.
Foreløbig kan jeg vis jer programmet for første halvdel af næste sæson. Jeg gør opmærksom på, at filmene ikke er købt endnu, så derfor kan der forekomme ændringer. I løbet af efteråret kan jeg så vise jer programmet for januar til april 2017
 
Den næste sæson starter i september og varer til og med april næste år, og i den periode viser vi ca. 30 film.
Medlemskortene skal fornyes, og det kan I som sagt gøre allerede i dag.
Vi håber selvfølgelig at alle vil være med igen, og I må gerne opfordre naboer og venner til at blive medlemmer.
 
Inden jeg nu slutter min beretning, vil jeg vise jer billeder af nogle af de film, som vi vil vise i efteråret 2016
Vi har 4 børnefilm, som vi viser søndag kl. 15.00
Og vi har 12 voksenfilm, som vi viser en af de første 4 hverdage i uge
Ved de fleste voksenfilm står der, at de ikke er egnet for børn under 11 år, og for et par stykker står de 15 år. Det blander vi os ikke i, men vi skriver vi det i omtalen, så må forældrene selv bestemme

Vi starter sæsonen den torsdag den 7. september med at vise filmen ”Brooklyn

Nu vil jeg fortælle lidt om nogle få af de film vi viser i efteråret, og I kan få programmet udleveret i kiosken, og i løbet af nogle dage vil de også blive lagt ind på hjemmesiden


  Det var også hvad jeg ville sige, og til slut vil jeg gerne takke for den tilslutning, der har været til biografklubben Jeg vil gerne sige tak til husets bestyrelse for et godt samarbejde. 
Men biografen kører jo ikke af sig selv, og heldigvis er der flere af medlemmerne, som har meldt sig til at hjælpe med at udvælge filmene, sælge slik, klippe billetter, rydde op og vise filmene. Alle dem vil jeg gerne sige mange tak til. Uden jer vil der ikke være nogen biograf her i Sdr. Felding.
 
Og til allersidst vil jeg takke resten af bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.